top of page

Klinika za očne bolesti

Klinička bolnica "Sveti Duh"

Zagreb, Republika Hrvatska

sv_duh_logo_krivulje.png

Referentni centar Ministarstva zdravstva 
Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam

Referentni centar Ministarstva zdravstva 

Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice

logo RC.png
180401132551730_380_opt.jpg

Medicinski fakultet Osijek
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Picture2.jpg
Picture3.png
Picture1.jpg

Kongres Europskog strabološkog društva (ESA)

po prvi puta u Republici Hrvatskoj

u organizaciji Klinike za očne bolesti

Kliničke bolnice „Sveti Duh“

1bf8bc815c4bd35bac0a5524eb13e09e.jpg

Ekspertiza stručnjaka s Klinike za očne bolesti

Kliničke bolnice "Sveti Duh", Zagreb

21. - 22. travnja  2022. godine

Svjetski dan vida

14.10.2021.

23258c0b96c4f9dccbed6e82cdf76b66.jpg

Medicinski fakultet Osijek

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Picture1.jpg
Picture2.jpg
Picture3.png

SRETAN NACIONALNI DAN AMBLIOPIJE!
12. RUJNA

Nova Dnevna Bolnica
Kliničke bolnice
"Sveti Duh", Zagreb

Dana 11. lipnja 2021. godine 

svečano otvorena nova Dnevna Bolnica Kliničke bolnice "Sveti Duh", Zagreb

Retina Preceptorship

01.-02.06.2021.
Klinika za očne bolesti
Klinička bolnica "Sveti Duh", Zagreb

ofta CERTIFIKAT A4.jpg
DSC_2087.jpg

DANI OTVORENIH VRATA

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"

u Zagrebu, 24. - 28. svibnja 2021. godine

1..jpg

Podzemna garaža Kliničke bolnice „Sveti Duh“

Gradonačelnik Grada Zagreba svečano otvorio podzemnu garažu Kliničke bolnice „Sveti Duh“

2.jpg

Genska terapija

NaDA-Ambliopija.jpg

Probir na slabovidnost

bg_cached_resized_5618030daa23b1cded55f4

3D oftalmologija

Opširnije
DSC_1579.jpg

Nakladništvo

Image by v2osk

Up-to-date Ophthalmology

image4-637101060055434312_748_421@2x.jpe

Nagrade

Image by Aaron Burden

pOSLIJEDIPLOMSKI

STUDIJ 2020./2021.

Luxturna at the University Eye Clinic of the University Hospital "Sveti Duh", Zagreb
Up-to-date Ophthalmology

Luxturna at the University Eye Clinic of the University Hospital "Sveti Duh", Zagreb

90ffb8aaffe3a8dfa1ecbd104e7191ac.jpg

Povijest

Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice "Sveti Duh"

Godine 1804. u Zagrebu je s radom započela Bolnica milosrdne braće. Do tog su doba djelovali hospitali, ustanove više karitativnog nego li zdravstvenog karaktera. Bolnica milosrdne braće prva je bolnica u pravom smislu te riječi, koja bez prekida radi sve do danas. Tijekom vremena Bolnica je preimenovana u Zakladnu bolnicu...

DSC_2084-Edit.jpg
bottom of page