top of page
logo-NP-original (1).png

NACIONALNI DAN AMBLIOPIJE (NaDA)

Slabovidnost je najčešće oštećenje vida u djece  i vodeći uzrok sljepoće na jednom oku, bez prisutne vidljive bolesti oka, zbog čega se djeca u pravilu ne žale na smetnje vida. Dugotrajna posljedica slabovidnosti može biti razvoj sljepoće i invaliditeta, te utjecati i na promjenu svijesti o sebi, kao i na kasniji psihološki razvoj djeteta. Ako se ne izliječi u ranom razdoblju razvoja života djeteta do oko 7. godine života, slabovidno oko neće nikada više moći povratiti dobar vid. Štoviše, oko može postati i funkcionalno slijepo, jer naime nakon sedme godine života razvoj vidnog dijela mozga najvećim je dijelom završen.

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti.

Svako peto dijete koje se dosad odazvalo na probirni pregled vida u okviru provođenja Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti (NPPROS) upućeno je na daljnju obradu, odnosno na kompletan oftalmološki pregled zbog mogućih problema s vidom. Probir testiranjem vidne oštrine četverogodišnjaka najpouzdanija je metoda za otkrivanje slabovidnosti, s obzirom da se tim jednostavnim testom može otkriti i do 97 % svih anomalija oka.

Hrvatska je jedna od 10 zemalja u svijetu

„Hrvatska je jedna od 10 zemalja u svijetu koja ima najvišu razinu oftamološke skrbi za djecu. Pravovremenim liječenjem moguće je više od 90 % slabovidne djece izliječiti, a preostalima možemo značajno pomoći u poboljšanju vida, a time i kvalitete života“, istaknuo je ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i predstojnik Klinike za očne bolesti prof.dr.sc. Mladen Bušić. „I ne zaboravimo, rano liječenje ambliopije među najučinkovitijim je postupcima ne samo u oftalmologiji, već u medicini uopće!“

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti 

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti u Hrvatskoj se provodi od 2016. godine, a od prošle godine po novom protokolu – pozivanjem djece na preventivne preglede pozivnim pismom s jasno istaknutim datumom, vremenom i mjestom pregleda.

Cilj Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti

Cilj Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti je smanjenje prevalencije slabovidnosti, sa dosadašnjih 8%, na manje od 1 %. To je moguće samo otkrivanjem bolesti u ranoj dobi djeteta, kako bi se pravovremeno započelo liječenje.

12. rujna

12. rujna obilježava se Nacionalni dan ambliopije (NaDA). 

Roditelji, dovedite svoje dijete na preventivni pregled vida! Očuvajmo zdravlje naših mališana!

bottom of page