top of page

UP-TO-DATE OPHTHALMOLOGY 2018

U travnju 2018. godine, točnije 6. i 7. travnja u hotelu The Westin, Zagreb održan je međunarodni simpozij imena “ Klinička primjena novih tehnologija u oftalmologiji” gdje su gostovali ugledni predavači iz nekoliko američkih i europskih klinika i sveučilišta : New York-Presbyterian, Weill Cornell Medical Center, New York, SAD; Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, SAD; Universitäts-Augenklinik, Medizinische Universität Graz, Austrija; Očesna klinika, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Slovenija; Klinika za očne bolesti, KB „Sveti Duh“, Zagreb, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku. 

program-simpozija-ocna-06042018_f1 (1)-1

Predstavljena su najnovija oftalmološka znanstvena znanja i postignuća u području : kortikalnih vidnih poremećaja, accelerated cross-linking tehnologije u djece, funkcionalnoga prikaza poremećaja mrežnice i vidnoga živca, prikaza bolesti prednjega segmenta oka UBM-, OCT- i HRT- tehnologijom, pristupa bolesniku s citomegalovirusnim retinitisom, heads-up i digitalne 3D vitrektomije, kirurškoga zbrinjavanja ablacija mrežnice, objedinjenoga pristupa bolesniku s frakturom orbite, komplikacija u kirurgiji katarakte, udružene kirugije katarakte i glaukoma, komplikacija blefaroplastike, kirurških opcija za liječenje glaukoma, small-gauge vitrektomije, anizokorije, intrakranijske idiopatske hipertenzije i nistagmusa. 
Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ na tome je simpoziju predstavila prvu projekciju 3D vitrektomije u regiji srednje, južne i istočne Europe što je apsolutni novitet u načinu operiranja stražnjeg segmenta oka. Uz mnoštvo zanimljivih tema, na simpoziju je predstavljen i 11.sveučilišni udžbenik Klinike za očne bolesti KB “Sveti Duh”, pod nazivom Amblyopia, ovoga puta napisan na engleskom jeziku.

bottom of page