top of page
DSC_2069.jpg

ATLAS ULTRAZVUKA

Atlas ultrazvuka prvi je hrvatski oftalmološki ultrazvučni atlas, a u svojstvu je sveučilišnog udžbenika Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izdan je 2013. godine u Zagrebu. Glavni urednici su Biljana Kuzmanović Elabjer, Mladen Bušić i Damir Bosnar. Atlas je dvojezičan te je namijenjen studentima Doktorskog studija ˝Biomedicina i zdravstvo˝ i polaznicima Tečaja trajne izobrazbe liječnika prve kategorije ˝Ultrazvuk u oftalmologiji˝, u organizaciji Medicinskog fakulteta Osijek te svima koji koriste ultrazvučnu dijagnostiku u kliničkoj praksi.

bottom of page