top of page
DSC_2065.jpg

OPERACIJA KATARAKTE ZA ŽUTOKLJUNCE

Operacija katarakte za žutokljunce djelo je Thomasa A. Oettinga sa Sveučilišta u Iowi, a urednici hrvatskog izdanja su Mladen Bušić, Biljana Kuzmanović Elabjer, Damir Bosnar, Ivan Čima, Mirjana Bjeloš, Daliborka Miletić i Suzana Matić. Izdano je 2013. godine u Zagrebu te priznato kao sveučilišni udžbenik Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

bottom of page