top of page

Svjetski Dan Vida

14. listopada 2021. godine

WSD-tile-image-v3.jpg

Svjetski dan vida obilježava se drugog četvrtka u listopadu kako bi se globalna pozornost usmjerila na zdravlje vida s jedne strane, najvažnije ljudsko osjetilo preko kojeg se usvaja više od 80% naučenih informacija, te oštećenje vida s druge strane, uključujući sljepoću, kao i na mogućnosti prevencije te liječenja istih. 


Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana vida, koji se održava 14. listopada, je: „Voli svoje oči“. U svijetu najmanje 1 milijarda ljudi ima oštećenje vida na blizinu ili daljinu koje se može spriječiti ili se treba liječiti.
Oštećenje vida pogađa ljude svih dobi, no većina zahvaćene populacije je starija od 50 godina.

 

Oštećenje vida i sljepoća imaju velike i dugotrajne posljedice na sve aspekte života, uključujući svakodnevne aktivnosti, interakciju sa zajednicom, školu i zapošljavanje te mogućnost pristupa javnim uslugama.
Vodeći uzroci oštećenja ili smanjenja vida u odraslih su siva mrena i nekorigirana refraktivna greška. Drugi se uzroci, poput senilne makularne degeneracije, glaukoma, dijabetičke retinopatije, zaraznih bolesti oka i traume, također danas uspješno liječe. U dječjoj populaciji vodeći uzrok oštećenja odnosno smanjena vida je ambliopija, a slijede cerebralno oštećenje vida, retinopatija nedonoščadi, hipoplazija / atrofija vidnog živca te deficijencija vitamina A.


Ove su godine na 74. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini države članice usvojile dva nova globalna cilja do 2030. g. za vid, a to su: povećanje učinkovitosti zbrinjavanja refraktivnih grešaka za 40% i povećanje učinkovitosti operativnog zbrinjavanja sive mrene za 30%. 


Ovi će ciljevi odigrati ključnu ulogu ne samo u povećanju globalne brige i svijesti o bolestima oka u budućnosti, već i u pružanju kvalitetnih usluga u oftalmologiji.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda (dalje u tekstu UN) ove godine usvojila je svoju prvu rezoluciju A/75/L.108 - Vid za sve; ubrzavanje djelovanja za postizanje ciljeva održivog razvoja, čiji je cilj smanjenje preventabilne sljepoće i zaštita zdravlja očiju u sklopu UN -ovih ciljeva održivog razvoja. To je prva rezolucija koja promovira jednaku dostupnost oftalmološke skrbi u svijetu.
Rezoluciju su jednoglasno usvojile 193 zemlje članice Ujedinjenih naroda.
 
Ujedinjeni narodi i Međunarodna agencija za sprječavanje sljepoće (IAPB) ističu da rezolucija postavlja ciljeve za „Vid za sve“ do 2030. godine, pozivajući zemlje da osiguraju potpuni pristup uslugama zaštite zdravlja oka i učine zdravlje oka “sastavnim dijelom” opredjeljenja njihove nacije za postizanje razvojnih ciljeva.
Republika Hrvatska provodi sve više mjera od iznimne važnosti za prevenciju i rano otkrivanje oštećenja vida i sljepoće.
Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ je Referentni Centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam. U Hrvatskoj se od 2016.g. provodi Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti te je 12. rujna, obilježavanjem 6. Nacionalnog dana ambliopije, Klinika za očne bolesti Kliničke Bolnice „Sveti Duh“ još jednom podsjetila građane Republike Hrvatske na važnost ovog nacionalnog programa za prevenciju slabovidnosti u djece. 
2017. godine uspostavljen je i nacionalni  Registar ranog otkrivanja slabovidnosti, jedini takav u svijetu, što Republiku Hrvatsku svrstava u jednu od 10 zemalja u svijetu koja ima najvišu razinu oftamološke skrbi za djecu.
Od dana 21. prosinca 2020. godine, zahvaljujući naporima Klinike za očne bolesti
Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije, uvedena je mjera probira vida sve novorođenčadi testiranjem crvenog refleksa iz očnog dna direktnim oftalmoskopom odmah po rođenju u rodilištu te nakon navršenih mjesec dana u sklopu redovitog pregleda djeteta. Brücknerov test, odnosno test crvenog refleksa predstavlja standard zdravstvene skrbi za eliminaciju preventabilne sljepoće u najranijoj dječjoj dobi.


I ne zaboravite: „Volite svoje oči“.

23258c0b96c4f9dccbed6e82cdf76b66.jpg
bottom of page